Naše usluge

Saobraćajna signalizacija

Izrada metalnih konstrukcija za potrebe saobraćajne signalizacije (portali, G konzole, stubovi...)

Telekomunikacioni sistemi

Ušešće u izgradnji i adaptaciji telekomunikacionih sistema i objekata

Sistemi za napajanje

Izrada i montaža sistema za napajanje i puštanje u rad sistema za napajanje

Održavanje i servisiranje

Usluge održavanja i servisiranja instalirane opreme

Nadzor

Instalacija sistema video nadzora

Ostalo

Niz pratećih usluga tokom realizacije projekta (priprema dokumentacije, nabavka i logistika projekta)

O nama

Kompanija ITG komunikacije osnovana je 2013. godine sa ciljem učešća u projektima razvoja infrastrukturnih projekata kako na domaćem tržištu tako i na inotržištu. Osnovna ideja kompanija je da kroz pružanje širokog spektra pratećih usluga služi potrebama naših poslovnih klijenata u realizaciji različitih projekata iz oblasti telekomunikacija, sistema za napajanje, sistema sigurnosne tehnologije, informatike i projektovanja sve sa ciljem obezbeđivanja pune profesionalne podrške našim partnerima na najvišem nivou.

Strateški cilj

U sadašnjoj ekonomskoj situaciji najvažniji cilj kompanije da se obezbedi održivi razvoj kompanije kroz različite aktivnosti. Da bi se postigao ovaj cilj, kompanija kontuirano radi na razvoju usluga i kontinuirane komunikacije sa partnerima o aktuelnim pitanjima ali isto tako i izazovima u budućnosti koje je potrebno rešavati.

Ključni koncept

Sve u kompaniji ITG Komunikacijama koncipirano je tako da služi potrebama naših poslovnih klijenata u realizaciji projekta gde stvaramo poboljšani sistem i stvaranje nove dodate vrednosti kroz osnovni koncept - pružanje usluga i konsaltinga.

Ključ našeg rada leži u jednostavnosti pristupa bi mogli da postignemo maksimum efekat u trenucima brzog i promenjivog svakodnevnog poslovnog života.

Biće nam čast da Vas podržimo u realizaciji Vašeg projekta. Dobrodošli!

Naši projekti

Afirmacija kompanije zaokružena je učešćem u projektu proizvodnje portala i G konzola za postavke VMS – Variable message signs na putu M1-M7 u Madjarskoj. Radi se o tehnologiji savremnih rešenja za upravljanje, kontrolu i bezbednost u saobraćaju kroz upotrebu dinamičkih sistema upravljanja saobraćajem korišćenjem LED panela - promenljivih znakova signalizacije na svim segmentima puteva i saobraćajnica. ITG Komunikacije su aktivno učestvovale u realizacije ovog projekta tokom 2014-2015. godine.

ITG KOMUNIKACIJE

ITG KOMUNIKACIJE

ITG KOMUNIKACIJE

ITG KOMUNIKACIJE

Kontakt informacije

Biće nam čast da Vas podržimo u realizaciji Vašeg projekta. Dobrodošli!